Ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στιςπολιτικές λήψης αποφάσεων και ένταξης

Μια δυναμική, διαπολιτισμική κοινωνία προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τις κοινότητές τους και το μέλλον τους. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς είναι οι άνθρωποι που επηρεάζονται πιο άμεσα και βαθιά από τις αποφάσεις και τις πολιτικές ενσωμάτωσηςContinue reading Ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στιςπολιτικές λήψης αποφάσεων και ένταξης