Partnerek

Workshop for Civic Initiatives Foundation

A WCIF egy non-profit szervezet, amely 2001-ben az angol “Charity Know-How” utódjaként alakult Bulgáriában. WCIF a filantrópia fejlesztésén dolgozik, és fejlesztési forrásokat (pl. finanszírozás, know-how, készségek, ismeretek stb.) biztosít a civil társadalmi szervezetek és a polgárok számára, hogy fejleszthessék magukat és a közösségeket, amelyekkel/akikért dolgoznak.

Olyan projekteket és ötleteket támogatunk, amelyek elősegítik a társadalmi fejlődést mint demokratikus gyakorlatot, és pozitív gyakorlati változásokat hoznak létre.

Web: frgi.bg

Mission Wings Foundation

A Missing Wings Alapítványt 2018-ban alapították Stara Zagorában olyan bolgár szakemberek, akiknek közel 20 éves tapasztalatuk van a hátrányos helyzetű emberekkel való munkában, ide értve a veszélyeztetett gyermekek védelmét; a gyermekek és felnőttek társadalmi beilleszkedésének támogatását, a nevelőszülők és az örökbefogadás támogatását, valamint olyan területeken, mint a fogyatékkal élők helyzete, a családi életben bekövetkezett kudarcok, a függőség, illetve a kora gyermekkori beavatkozás.

Küldetésünk, hogy támogassuk, ösztönözzük és hozzájáruljunk a kiszolgáltatott gyermekek és felnőttek teljes potenciáljának kibontakoztatásához, hogy az élet különböző területein eredményeket érhessenek el Bulgáriában.

Web: missionwings.bg

ActionAid Olaszország

Az ActionAid Italy az ActionAid nemzetközi szövetség tagja, amely Ázsia, Afrika, Európa és Latin-Amerika több mint 40 országában több mint 15 millió emberrel dolgozik a társadalmi igazságosság, a nemek közötti egyenlőség és a szegénység felszámolása érdekében.
Az ActionAid Italy komoly szakértelemmel rendelkezik az olaszországi és európai emberek globális és nemzeti kérdésekkel kapcsolatos érzékenyítése, mozgósítása és aktivizálása terén. Tízéves tapasztalattal rendelkezünk a különböző adományozók – köztük az Európai Bizottság, nemzeti és nemzetközi alapítványok és vállalatok – által finanszírozott projektek kidolgozásában és végrehajtásában.

Egy rendkívül stabil, helyi szintű támogatói hálózatunk is van, amely több mint 130 000 egyéni adományozót és számos helyi aktivista csoportot foglal magában, országszerte több mint 50 olasz várost lefedve.

Web: morethanprojects.actionaid.it/en/

Regione Campania

Campania régió az olasz központi állammal megosztott hatásköröket gyakorol több kulcsfontosságú területen a harmadik országbeli állampolgárok (az 5 800 000 fős összlakosság 3%-a) és a nemzetközi védelemben részesülő személyek (a regionális lakosság 0,4%-a) integrációja és befogadása érdekében, beleértve az egészségügyet, a munkaügyet és az oktatást.
A régió elkötelezett a migránsok igényeihez igazodó közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása mellett, és támogatja a civil társadalmi szervezeteket a kulturális közvetítés, a lakhatási, jogi és adminisztratív szolgáltatások nyújtásában.
A régió a „Tervezés, projektmenedzsment és integrációs utak a bevándorlás területén” egységén keresztül jelentős forrásokat különített el a bevándorló munkavállalók kizsákmányolása és marginalizálódása elleni küzdelemre, tekintettel a migrációs háttérrel rendelkező mezőgazdasági idénymunkások helyzetére a régióban.
A ’Migrant Voices Heard’ projektben a régia célja a regionális jogszabályokban előirányzott Regionális Bevándorlási Tanács aktivizálása a migránsok integrációjával és befogadási politikáival kapcsolatos valódi demokratikus döntéshozatali folyamat megvalósítása érdekében.

Web: regione.campania.it/regione

KMOP

Az athéni székhelyi KMOP – Társadalmi Akciós és Innovációs Központ öbb mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a kiszolgáltatott csoportok támogatásában világszerte. A KMOP szakértelemmel rendelkezik az új innovatív ötletek megtervezéséhez és megvalósításához, hogy biztosítsa és előmozdítsa a pozitív társadalmi hatást az ellenálló közösségek építésével és a világ jobb hellyé tételével mindenki számára, figyelembe véve az összes modern társadalmi, technológiai és környezeti változást. A KMOP küldetése, hogy innovatív ötleteket inspiráljon és támogasson az emberek életének megváltoztatására, a kiszolgáltatottság okainak kezelésére, valamint a mindenki számára inkluzív és fenntartható növekedés előmozdítására.

Dimos Neapolis Sykeon

Neapolis-Sykies önkormányzata Görögországban, Közép-Macedónia régióban, Thesszaloniki városegyüttesének északkeleti részén található. Lakossága mintegy 85 000 fő. A területet nemcsak a talaj morfológiája teszi különlegessé, hanem a csodálatos Sheikh Su erdőhöz való közelsége is.
Tisztán menekült település, mivel első lakói a kis-ázsiai háború után érkezett menekültek voltak. Itt vertek gyökeret a Kis-Ázsiából, Pontusból és Kelet-Trákiából érkező menekültek, miközben komoly jelek és bizonyítékok utalnak arra, hogy már nagyon régi időkben is lakott volt.
A jelenlegi globális gazdasági recesszió és válság körülményei között, ahol a társadalmi kohézió alapjai próbára vannak téve, a fokozott szociális védelem, a szolidaritás és az egészségfejlesztés elengedhetetlen. Neapolis-Sykies önkormányzata szociális szolgáltatások hálózatát alakította ki, amely többek között hozzájárul a kiszolgáltatott csoportok, például a szegények, bevándorlók, külföldiek, nők, egyszülős családok és fogyatékkal élők társadalmi kirekesztése elleni küzdelemhez, az esélyegyenlőségre, a megkülönböztetésmentességre, valamint az oktatáshoz és a munkához való hozzáférésükre összpontosítva. A Migránsok Integrációs Tanácsát 2007-ben alapították, és most újraindítják.
Az önkormányzat számos együttműködést alakított ki Európa-szerte közös célokkal és problémákkal rendelkező intézményekkel és szervezetekkel, a tapasztalatok és a know-how cseréje céljából.

Web: dimosneapolis-sykeon.gr

SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT

A Südwind a megszerzett egyedülálló nemzetközi fejlesztési szakértelmet mind az oktatói munkájában, különösen a „Globális tanulásban”, mind pedig a PR- és kampánymunkában alkalmazza.
A Südwind helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten együttműködik a nemzetközi fejlesztés, az oktatás, a környezetvédelem, a kultúra és a szociális kérdések területén működő szervezetekkel és intézményekkel, valamint különböző civil társadalmi hálózatokkal és fontos politikai személyiségekkel. A Südwind rendszeresen végez saját projekteket, és know-how-ját más szervezetek és intézmények rendelkezésére bocsátja.
A Südwind kritikusan viszonyul a neoliberális globalizáció gazdagjainak és hatalmasainak gazdaságorientált doktrínájához, és más civil társadalmi szereplőkkel együttműködve koncepciókat, kilátásokat és víziókat dolgoz ki egy társadalmilag igazságos, környezeti szempontból fenntartható, kulturálisan sokszínű és politikailag részvételi világ számára.
A Südwind szolidaritást vállal azokkal, akiket a jelenlegi világrend hátrányos helyzetbe hoz, azaz mindazokkal, akiktől megtagadják a politikai véleménynyilvánítást, az anyagi erőforrásokat, a kulturális kiteljesedést, a nemek közötti egyenlőséget, az oktatást és/vagy az egészségügyi ellátást. Feltárjuk ezen egyenlőtlenségek strukturális okait.
A Südwind elősegíti a különböző kulturális, politikai, társadalmi és gazdasági hátterű emberek közötti találkozásokat, és utat nyit a nagyobb kölcsönös tisztelet, tolerancia és megbecsülés felé. A Südwind mindezt virtuálisan, fizikailag és intellektuálisan is lehetővé teszi a hasonlóan gondolkodó, bekapcsolódni vágyó emberek számára.

Web: suedwind.at

MigrantInnenbeirat Graz
(Migrants’ Advisory Coincil Graz)

A Migránsok Tanácsadó Testülete (Migrant:innenbeirat Graz) a Grazban élő harmadik országbeli állampolgárok politikai érdekképviselete. Tanácsot ad és ajánlásokat tesz az önkormányzatnak a bevándorlókkal kapcsolatos kérdésekben. Ajánlásai révén a Migránsok Tanácsadó Testülete befolyásolni tudja a kormányzati politikát.
A harmadik országbeli állampolgárok, akik Graz város lakosságának 12 százalékát teszik ki, a törvény értelmében nem vehetnek részt közvetlenül az országos vagy regionális politikában. Ez annak ellenére van így, hogy a társadalom életének szerves részévé váltak.
A grazi önkormányzat 1995-ben erre a helyzetre reagálva hozta létre a migránsok politikai befogadásának modelljeként a Migránsok Tanácsadó Testületét, amely lehetővé teszi számukra a város politikai folyamataiban való bizonyos fokú részvételt. E modell szerint a bevándorló közösségek maguk választják meg saját képviselőiket, akik tanácsot adnak és tárgyalnak a politikai és közszolgálati hatóságokkal a nevükben. Ezáltal intézményesített csatornákat biztosítanak, amelyeken keresztül hallathatják hangjukat.
Mivel a Migránsok Tanácsadó Testületét törvény hozta létre, a civil társadalom és a városi politikusok elismerik és tiszteletben tartják a bevándorlók grazi képviseletét.
A tanács 9 tagból áll (harmadik országbeli állampolgárok), akiket a grazi harmadik országbeli állampolgárok is megválasztanak.

Web: graz.at/migrant:innenbeirat

GROUPE SOS SOLIDARITES

A szervezet 1951-ben jött létre és elsődleges feladata a bevándorlók és családjaik fogadása és beilleszkedésének segítése. Csapatunk az Ile-de-France és Auvergne-Rhône-Alpes régiókban, 10 megyében működik: Párizs, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône, Nord, Moselle és Bas-Rhin.

Az egyesület működése az alábbi alapelvekre épül:

Az emberi méltóság tiszteletben tartása és az alapvető jogokért folytatott küzdelem; a családi élethez való jog; a kulturális különbségek elismerése és kölcsönös tiszteletben tartása.

az esélyegyenlőség előmozdításának szándéka

a bevándorlók társadalmi megítélésének javítása.

A Groupe SOS Solidarités Assfam által alkalmazott intézkedések célja, hogy elősegítsék a migránsok társadalmi és szakmai integrációját, hogy részt vegyenek a diszkrimináció vagy a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben, és hogy támogassák jogaik hatékony gyakorlását. A szervezet hozzájárul az integrációs szereplők tájékoztatásához és képzéséhez, legyenek azok intézmények vagy egyesületek.

Web: assfam.org/#about

Web: groupe-sos.org/structure/assfam/

INSTITUTUL ROMAN PENTRU ACTIUNE, INSTRUIRE SI CERCETARE IN DOMENIUL PACII – PEACE ACTION, TRAINING & RESEARCH INST OF ROMANIA

A PATRIR 2001-ben, Kolozsváron alakult non-profit független szervezet. A PATRIR elkötelezett egy olyan világ mellett, amelyben a konfliktusok konstruktív módon, békés eszközökkel alakulnak át – amelyben az egyének, közösségek, országok, helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetek és szereplők képessé válnak a konfliktusok hatékony kezelésére, és ennek érdekében együttműködnek. A PATRIR küldetése, hogy átalakítsa a világ konfliktuskezelését, a helyi szinttől a globális szintig – közösségekkel, országokkal, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel partnerségben – azon dolgozva, hogy a béketeremtés és a konfliktusok konstruktív átalakítása a fenntartható béke alapja legyen.
A kolozsvári munkánktól kezdve az iraki, nigériai, észak-írországi, moldovai, líbiai, szíriai és más országokban zajló projektekig az Intézet a legfontosabb érdekelt feleket és szereplőket hozza össze a legkülönbözőbb szakterületekről, beleértve az állami intézményeket és vezetőket, akadémikusokat, egyetemeket és agytrösztöket, civil társadalmi szervezeteket és helyi közösségeket.
A PATRIR szorosan együttműködik a legfontosabb kolozsvári, valamint nemzeti és nemzetközi szintű érdekelt felekkel. Az intézet által kidolgozott projektekben nemzetközi és nemzeti partnerek, közintézmények, például a kolozsvári városháza, kormányminisztériumok, uniós és ENSZ-intézmények, a migránsokkal és menekültekkel foglalkozó helyi közintézmények, valamint a kolozsvári nemzetközi közösségek egyaránt részt vesznek.

SZUBJEKTIV ERTEKEK ALAPITVANY
(Subjective Values Foundation)

A 2002-ben alapított Szubjektív Értékek Alapítvány (SVF) célja, hogy hozzájáruljon egy nyitott és befogadó társadalomhoz, és képessé tegye a fiatalokat arra, hogy megvalósítsák elképzeléseiket, és aktív állampolgárokká váljanak.

Stara Zagora Municipality

Stara Zagora önkormányzata egy helyi közigazgatási körzet Bulgáriában, amelynek központja Stara Zagora városa. Stara Zagora Bulgária egyik legnagyobb városa, és a régió közigazgatási, gazdasági, kulturális és oktatási központjaként szolgál. Stara Zagora önkormányzata felelős a helyi irányításért, az infrastruktúra fejlesztéséért, a közszolgáltatásokért és számos egyéb önkormányzati funkcióért a hatáskörén belül.