Creșterea participării migranților prin cursuri de formarepentru consolidarea capacități

Trainingurile de consolidare a capacității MigrantVoicesHeard reprezintă un proces prin care migranții și organizațiile conduse de migranți obțin, îmbunătățesc și păstrează abilități, cunoștințe, instrumente și alte resurse necesare pentru a facilita procesul de integrare și pentru a consolida participarea lor în procesul de luare a deciziilor.

Institutul Român pentru Pace – PATRIR, în cadrul proiectului MigrantVoicesHeard, a livrat un pachet de sesiuni de formare fundamentale și complexe pentru a împuternici și membrii comunităților internaționale cu abilitățile preliminare și necesare pentru înființarea și conducerea Consiliului Local al Migranților. În plus, cursurile de formare au avut ca scop facilitarea interacțiunii și colaborării între comunitățile de migranți și părțile interesate relevante identificate.

Mai multe întâlniri comunitare au avut loc cu cetățenii internaționali din Cluj înainte de implementarea trainingurilor. Aceste întâlniri comunitare au dus la crearea unui plan de acțiune comunitară și la evaluarea nevoilor pentru a încuraja participarea și mobilizarea comunităților internaționale. În plus, conținutul sesiunilor de formare a fost conceput în jurul unor subiecte identificate ca fiind importante, printre care:
Cum se organizează planificarea participativă a acțiunilor comunitare; Familiarizarea cu sistemul juridic al țării gazdă și cu procesul de elaborare a politicilor; Advocacy: cum să identifici și să formulezi obiective politice și să elaborezi propuneri de politici; Antirasism și egalitate de gen; și Comunicare strategică.

De sesiunile de formare au beneficiat mai mult de 15 participanți/sesiune și au permis îmbunătățirea cunoștințelor participanților cu privire la contextul românesc în ceea ce privește migrația, participarea, apărarea drepturilor lor fundamentale și civice, procesul de luare a deciziilor, procesul de elaborare a politicilor, și le-au permis să construiască propriile strategii pentru înființarea consiliului de migranți în domeniile de evaluare a nevoilor, rezolvarea conflictelor și problemelor, comunicare și advocacy.

Despre proiectul „Migrant Voices Heard
Proiectul „Migrant Voices Heard” își propune să sprijine înființarea și consolidarea consiliilor de migranți la nivel local și regional în șase țări ale UE, în strânsă colaborare cu administrațiile publice, să promoveze schimbul de experiență între autoritățile publice locale și regionale cu privire la implicarea migranților în
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare și să consolideze capacitatea autorităților locale și regionale de a consulta în mod eficient migranții cu privire la politicile care îi afectează în mod direct. Programul este finanțat cu sprijinul Fondului pentru Azil, Migrație și Integrare (AMIF) al Uniunii Europene și este implementat în Austria, Bulgaria, Franța, Grecia, Ungaria, Italia și România, de către următoarele organizații: WCIF (BG), Südwind (AU), Mission Wings (BG), Groupe SOS Solidarites (FR), KMOP – Centrul deacțiune socială și inovare (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) și PATRIR (RO). Administrațiile locale și regionale – municipalitatea din Stara Zagora în Bulgaria, municipalitatea din Neapolis-Sykeon în Grecia și guvernul regional din Campania în Italia – sunt, de asemenea, implicate în această inițiativă. Pentru mai multe informații despre proiectul MigrantVoicesHeard și despre următoarele noastre acțiuni, vă rugăm să ne contactați la [alis.costescu@patrir.eu|. www.patrir.ro