Consolidarea participării migranților la procesul de luare a deciziilor și politicile de integrare

O societate dinamică, interculturală implică faptul că toți membrii săi sunt implicați activ în procesele decizionale care privesc comunitățile și viitorul lor. Migranților și refugiaților ar trebui să li se acorde o parte echitabilă în cadrul acestor procese, deoarece ei sunt persoanele cel mai direct și profund afectate de deciziile și politicile de integrare implementate la nivel local, regional și național.

Proiectul european MigrantVoicesHeard reunește organizații din diferite regiuni geografice ale UE, care au identificat probleme comune legate de subreprezentarea migranților în procesul decizional local și pentru a promova participarea refugiaților și migranților la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare în domeniile-cheie ale educației, ocupării forței de muncă, locuirii și sănătății.

Proiectul își propune să sprijine înființarea și consolidarea consiliilor migranților la nivel local și regional în șase țări ale UE, în strânsă colaborare cu administrațiile publice, să promoveze schimbul de experiențăîntre autoritățile publice locale și regionale cu privire la implicarea migranților în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de integrare și să consolideze capacitatea autorităților locale și regionale de a consulta în mod eficient migranții cu privire la politicile care îi afectează în mod direct.

Recunoscând consiliile migranților ca agenți ai schimbării care exprimă nevoile comunităților de migranți, proiectul MigrantVoicesHeard va sprijini înființarea a cinci noi consilii ale migranților în Bulgaria, România, Ungaria, Grecia și Franța, precum și activarea unui consiliu al migranților în Italia, consiliile urmând să consulte în mod regulat peste 5.000 de migranți care locuiesc în aceste țări asupra politicilor care îi privesc. Dezvoltarea acestor consilii se va baza pe bunele practici care au fost identificate și, în special, pe modelul implementat în orașul Graz din Austria, care are un consiliu consultativ activ al migranților care reprezintă aproximativ 36 000 de imigranți proveniți din țări din afara UE.

Proiectul va conduce la o cooperare transnațională consolidată între actorii publici și privați în ceea ce privește adoptarea bunelor practici existente de participare a migranților la elaborarea politicilor. Totodată, pe termen lung, se preconizează ca peste 1 milion de migranți să beneficieze de rezultatele acestui proiect, dat fiind faptul că nevoile lor vor fi abordate în propunerile de politici prezentate de organismele consultative (create și consolidate) ale migranților, iar politicile de integrare existente vor fi puse în aplicare cu participarea activă a migranților.Proiectul este finanțat cu sprijinul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) al Uniunii Europene și este implementat în Austria, Bulgaria, Franța, Grecia, Ungaria, Italia și România, prin intermediul următoarelor organizații: WCIF (BG), Suedwind (AU), Mission Wings (BG), ASSFAM (FR), KMOP – Social action and Innovation Centre (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) și PATRIR (RO). În cadrul acestei inițiativei vor fi implicate și administrațiile locale și regionale – municipalitatea Stara Zagora din Bulgaria, municipalitatea Neapolis-Sykeon din Grecia și guvernul regional Campania din Italia.

Pentru mai multe informații despre proiectulMigrantVoicesHeard și umrătoarele acțiuni, vă rugăm să ne contactați la esraa.abdallah@patrir.eu