Bevándorlók részvételének erősítése a döntéshozatalban és az integrációs politikában

Egy dinamikus, interkulturális társadalom feltételezi, hogy minden tagja aktívan részt vesz a közösségüket és jövőjüket érintő döntéshozatali folyamatokban. A bevándorlóknak és menekülteknek méltányos részt kell kapniuk ezekben a folyamatokban, mivel ők azok, akiket a legközvetlenebbül érintenek a helyi, regionális és országos szinten végrehajtott döntések és integrációs politikák.

A MigrantVoicesHeard európai projekt az EU különböző földrajzi régióiból származó szervezeteket egyesít, amelyek közös problémákat azonosítottak a bevándorlók helyi döntéshozatalban való alulreprezentáltságával kapcsolatban, és együttműködnek annak érdekében, hogy előmozdítsák a menekültek és bevándorlók részvételét az integrációs politikák kialakításában és végrehajtásában az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy kulcsfontosságú területein.

A projekt célja, hogy hat európai uniós országban a közigazgatással szoros együttműködésben támogassa a helyi és regionális szintű Migrációs Tanács létrehozását és megerősítését, elősegítse a helyi és regionális hatóságok közötti tapasztalatcserét a bevándorlók integrációs politikák kialakításában és végrehajtásában való részvételéről, valamint növelje a helyi és regionális hatóságok azon képességét, hogy hatékonyan konzultáljanak bevándorlókkal az őket közvetlenül érintő szakpolitikai döntésekről.

A MigrantVoicesHeard projekt alapvetése szerint a Migrációs Tanácsok hatékonyan adnak hangot a helyi bevándorló közösségek igényeinek és fontos változásokat idézhetnek elő, ezért a projekt  Bulgáriában, Romániában, Magyarországon, Görögországban és Franciaországban öt új Tanács létrehozását, valamint egy olaszországi Tanács erősítését támogatja. A 7 Migrációs Tanács több mint 5000, az említett országokban élő bevándorlóval fog rendszeresen konzultálni az őket érintő szabályozásokról. E tanácsok kialakítása a már azonosított jógyakorlatokon alapul majd, különösen az ausztriai Graz városában bevezetett modellen, ahol egy aktív tanácsadó testület működik, amely mintegy 36 000 harmadik országbeli állampolgárt képvisel.

A projekt során a köz- és a magánszféra szereplői közötti nemzetközi együttműködés erősödik olyan jó gyakorlatok alkalmazásában, amelyek a bevándorlók politikai döntéshozatalban való részvételét támogatják. Hosszú távon várhatóan több mint 1 millió bevándorló hasznára válik majd a Migrant Voices Heard projekt, mivel a létrehozott és megerősített tanácsadó testületek által előterjesztett szakpolitikai javaslatok figyelembe veszik az igényeiket, és a meglévő integrációs politikákat a bevándorlók aktív részvételével hajtják végre.

A projekt az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának (AMIF) támogatásával valósul meg Ausztriában, Bulgáriában, Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Romániában, a következő szervezetek által: WCIF (BG), Suedwind (AU), Mission Wings (BG), ASSFAM (FR), KMOP – Social action and Innovation Centre (GR), ActionAid (IT), Szubjektív (HU) és PATRIR (RO). A kezdeményezésben helyi és regionális közigazgatási szervek – a bulgáriai Stara Zagora önkormányzata, a görögországi Neapolis-Sykeon önkormányzata és az olaszországi Campania regionális kormánya – is részt vesznek.

A MigrantVoicesHeard projektről és a következő akcióinkról további információért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a tuqa.kamal@szubjektiv.org