Home – български

Migrant Voices Heard

Засилване на участието на мигрантите чрез създаване на съвети за мигранти

ЗА ПРОЕКТА

Целта на проекта е да насърчи участието на бежанци и мигранти в проектирането и прилагането на политики за интеграция и свързаните с тях политики на местно, регионално и национално ниво в седем държави от ЕС: Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия и Румъния.

По-конкретно, проектът има за цел:
  • Да подпомогне създаването и/или укрепването на 7 мигрантски съвета на местно и регионално ниво.
  • Да насърчава обмена на опит между местните и регионалните публични власти относно участието на мигрантите в разработването и прилагането на политиките за интеграция.
  • Да повиши капацитета на местните и регионалните власти за ефективно консултиране на мигрантите относно политики, които ги засягат пряко.

Фокусираме се върху следните предизвикателства

Общото възприемане на мигрантите като безпомощни жертви/получатели на помощ, които изтощават системите за социално подпомагане на държавите.

Ограничената способност на мигрантските общности да се самоорганизират и липсата на умения за застъпничество на ръководените от мигранти организации.

Неспособността на местните власти да разработят и активно да включат водени от мигранти консултативни комитети поради липса на мотивация.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

5

създадени мигрантски съвета в местните региони и 2 укрепени мигрантски съвета

Над 1 милион

мигранти, повлияни положително от проекта

7

местни/регионални публични власти, подкрепящи съветите за мигранти

Партньори

MVH включва седем държави от ЕС: Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия и Румъния. Научете повече.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Финална международна конференция беше организирана през октомври 2023 г. в Брюксел, за да отбележи завършването на проекта и за да помогне за разпространението на резултатите от него в целия ЕС. Конференцията събра държавни служители, ръководени от мигранти организации и граждански организации от целия ЕС. Всички новосъздадени и укрепени съвети за мигранти говориха за пътя си към засилено политическо участие на мигрантските общности, които представляват. Научи повече

КОНТАКТИ

Свържете се с нас

Austria
Südwind – Verein für Entwicklungspolitik und globale Gerechtigkeit
Project manager: Lena Gruber,
lena.gruber@suedwind.at
+43 316 22 51 77 -17

Bulgaria
Workshop for Civic Initiatives Foundation
Project Manager: Monika Pisankaneva
mpisankaneva@frgi.bg
+359 888 96 61 13

France
GROUPE SOS SOLIDARITES SAIDA CHOUG
PROJECT MANAGER/ GABRIELLE BARTH gabrielle.barth@groupe-sos.org
PROJECT COORDINATOR
saida.choug@groupe-sos.org

Greece
Municipality of Neapoli-Sykies,
Ioannis Polyhroniadis,
gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr
+30 2313 313333

Hungary

Italy
Regione Campania –
Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata – UOD Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione
immigrazione@regione.campania.it
Head of Unit : Michele Cimmino michele.cimmino@regione.campania.it
+39 0817963823

Romania
PATRIR, Institutul Român pentru Pace,
PROJECT OFFICER: Esraa Abdallah,
esraa.abdallah@patrir.eu
+40 729720328