Кулинарни срещи в Стара Загора

В Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Стара Загора към Фондация “Мисия Криле” се проведе страхотна кулинарна среща, организирана в рамките на проект MigrantVoicesHeard. Повече от 60 човека опитаха вкусните традиционни ястия, приготвени от украински бежанци. Събитието протече в цели 3 часа, преплитащи кулинарно наслаждение, украински песни и приятни срещи. Освен гостиПродължете с четенето на „Кулинарни срещи в Стара Загора“

Днес е Световният ден на бежанците

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанците в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване. Днес искаме да напомним, че милиони хора, пребиваващи в ЕС, са лишени от правото на глас в страната си на пребиваване. Създаването на Консултативни съвети за мигрантиПродължете с четенето на „Днес е Световният ден на бежанците“

Град Грац в Австрия посрещна партньорите по проект Migrant Voices Heard

Източник: https://www.graz.at/cms/beitrag/10400708/7771526/Graz_ist_Gastgeber_fuer_transnationalen.html През изминалата седмица (14-16.11.22 г.) в град Грац, Австрия се проведе обща среща на партньорите по проект Migrant Voices Heard, сред които е и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Проектът цели да насърчи участието на бежанци и мигранти в разработването и прилагането на интеграционни политики и свързани с тях мерки за политическо участие наПродължете с четенето на „Град Грац в Австрия посрещна партньорите по проект Migrant Voices Heard“

Укрепване на участието на мигрантите във вземането на решения и политиките за интеграция

Динамичното, междукултурно общество предполага, че всички негови членове участват активно в процесите на вземане на решения, които засягат техните общности и тяхното бъдеще. Mигрантите и бежанците трябва да получат справедлив дял в тези процеси, тъй като те са хората, които са най-пряко и дълбоко засегнати от решенията и политиките за интеграция, прилагани на местно, регионалноПродължете с четенето на „Укрепване на участието на мигрантите във вземането на решения и политиките за интеграция“