Днес е Световният ден на бежанците

На 20-ти юни отбелязваме Световния ден на бежанците в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване.

Днес искаме да напомним, че милиони хора, пребиваващи в ЕС, са лишени от правото на глас в страната си на пребиваване.

Създаването на Консултативни съвети за мигранти може да послужи като мощен инструмент за справяне с този проблем и да насърчи политическото участие сред мигрантите и бежанците в приемащите им страни.

Проект Migrant Voices Heard се стреми да накара гласовете на мигрантите и бежанците да бъдат чути. Целта на проекта е да насърчи участието на бежанци и мигранти в проектирането и прилагането на политики за интеграция и свързаните с тях политики на местно, регионално и национално ниво.

Вижте видеото по-долу за повече информация.

*В настройките на видеото са налични субтитри на български език.

MigrantVoicesHeard #WorldRefugeeDay #MVH #EU_projects #amif #migrantvoicesmatter #weneedmoremigrantvoices #migration #migrants #humanrights #civilsociety #inclusivesocieties #inclusion #integration