Кулинарни срещи в Стара Загора

В Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Стара Загора към Фондация “Мисия Криле” се проведе страхотна кулинарна среща, организирана в рамките на проект MigrantVoicesHeard.

Повече от 60 човека опитаха вкусните традиционни ястия, приготвени от украински бежанци. Събитието протече в цели 3 часа, преплитащи кулинарно наслаждение, украински песни и приятни срещи. Освен гости старозагорци имахме и представители от Сирия, Иран, Аржентина и САЩ.


Срещата е част от Международният проект “MigrantVoicesHeard – включване на участието на мигрантите чрез създаването на мигрантски съвети” е финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Водеща организация по неговото изпълнение е ФРГИ.
Община Стара Загора е партньор в изпълнението.