Проведе се транснационална среща в Грац с Консултативния Съвет по въпросите на миграцията и съвместно обсъждане на ефективни политики за интеграция

От 14 до 16 ноември 2022 г. партньорите по проект “Migrant Voices Heard”, заедно с представители на местната и регионалната власт, взеха участие в транснационална среща, която се проведе в Грац, Австрия. Целта на срещата бе да се запознаят директно с действащия съвет за мигранти – Консултативния съвет по въпросите на мигрантите (КСВМ) в Грац – както и да се срещнат с градския съвет, за да разберат как се осъществява сътрудничеството помежду им. Срещата беше организирана от MigrantInnenbeirat Грац, с подкрепата на Südwind.


По време на тридневната среща, участниците не само се запознаха, но и представиха собствените си механизми за редовни консултации с мигрантите, които местните власти и доставчиците на услуги за мигранти са използвали досега, като по този начин се популяризираха различни добри практики. Срещата послужи за повишаване на знанията, а също и за вдъхновение на участващите местни власти и организации, предоставящи услуги на мигранти, както и на партньорите от консорциума, които имат ролята на техническа подкрепа, за следващата стъпка в изпълнението на проекта: създаване и прилагане на национални планове за засилване на участието на мигрантите в разработването/прилагането на политики. В резултат на срещата се повиши сътрудничеството между организациите и местните/регионалните власти, които са ангажирани в проекта.


Сред говорителите бяха Роберт Кротцер, градски управител по въпросите на интеграцията, Ирина Карамаркович, председател на Консултативния съвет по въпросите на мигрантите, Годсуил Еяво, главен изпълнителен директор на Консултативния съвет по въпросите на мигрантите, Масома Регл, съветник на управителя на град Грац Роберт Кротцер по въпросите на интеграцията, Изабела Майер, Международен център за насърчаване на правата на човека на местно и регионално равнище под егидата на ЮНЕСКО, Камдем Моу Пох à Хом, директор на Chiala – Асоциация за насърчаване на културата, многообразието и развитието, бивш председател на Консултативния съвет по въпросите на мигрантите, и Томас Раякович, ръководител на спортната служба, град Грац, бивш общински съветник.


Повече за проект Migrant Voices Heard:
Проектът „Migrant Voices Heard“ има за цел да подкрепи създаването и укрепването на съвети на мигрантите на местно и регионално равнище в шест държави от ЕС в тясно сътрудничество с публичните администрации, да насърчи обмена на опит между местните и регионалните публични власти относно участието на мигрантите в разработването и прилагането на политиките за интеграция и да повиши капацитета на местните и регионалните власти за ефективно консултиране на мигрантите по отношение на политиките, които ги засягат пряко. Проектът се финансира с подкрепата на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF) на Европейския съюз и се изпълнява в Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия и Румъния от следните организации: ФРГИ (БГ), Südwind (AВ), Мисия Криле (БГ), Groupe SOS Solidarites (ФР), KMOP – Social action and Innovation Centre (ГР), ActionAid (ИТ), Szjubektiv (УН) и PATRIR (РO). В инициативата участват и местни и регионални власти – община Стара Загора в България, община Неаполис-Сикеон в Гърция и регионалното правителство на Кампания в Италия.

За допълнителна информация относно проекта и следващите ни действия, моля, свържете се с нас на office@frgi.bg