Проведе се транснационална среща в Грац с Консултативния Съвет по въпросите на миграцията и съвместно обсъждане на ефективни политики за интеграция

От 14 до 16 ноември 2022 г. партньорите по проект “Migrant Voices Heard”, заедно с представители на местната и регионалната власт, взеха участие в транснационална среща, която се проведе в Грац, Австрия. Целта на срещата бе да се запознаят директно с действащия съвет за мигранти – Консултативния съвет по въпросите на мигрантите (КСВМ) в ГрацПродължете с четенето на Проведе се транснационална среща в Грац с Консултативния Съвет по въпросите на миграцията и съвместно обсъждане на ефективни политики за интеграция